Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Soutěž - vymysli slogan nebo se poděl o historku

Zima je v plném proudu, většina cyklistů odpočívá a nabírá síly na další sezónu. Soutěž s námi! Vymysli slogan a nebo se poděl o historku! Můžeš vyhrát skvělé ceny.

SOUTĚŽ S NÁMI!

VÝHERCI SE STÁVAJÍ:

Cyklo-batoh: Petra U. z Bezděkova nad Metují - Silva H. z Broumova - Anna M. z Police nad Metují - Lucie A. z Dolní Čermné - Lenka S. z Broumova - Daniel Š. z Police nad Metují - Martin M. z Broumova 

Termoska: Kryštof K. z Polska- Eva K. z Broumova - Věra H. z Broumova

GRATULUJEME :) 

 

Ostatní podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě porušení podmínek soutěže účastníka ze soutěže vyřadit.

O pořadí soutěžících bude rozhodnuto hlasováním. K vyhodnocení dojde po ukončení soutěže tj. 20. 2. 2020. Deset výherců obdrží cyklobatohů CARIBEE a praktické termosky. 

Každý slogan a historka smí být do soutěže zařazena pouze jednou. Je možné vkládat pouze vlastní autorské slogany a historky.

Na ceny v soutěži není právní nárok.

Zasláním sloganu nebo historky - účastníci soutěže prohlašují, že jsou autory vkládaného materiálu (dále jen dílo), jsou oprávněni dílo užít ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu a jsou oprávněni poskytnout licenci k užití díla Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s. (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence) a oprávnění udělit právo dílo užít třetím osobám. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu nabyvatelem.

 

Vyhledat místo


CZ