Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

O projektu


O projektu

Operační program:       Interreg V-A Česká republika - Polsko

Název projektu:            Rozvoj cykloturistiky na území Broumovska a Valbřišska

Reg. číslo projektu:      CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_003/0003108

Partneři:                        SDMB o. p. s. (CZ) – Vedoucí partner

                                      Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska (PL)

Cíl:                                 Obnovení česko-polského přeshraničního turismu po pandemii COVID-19 využitím potenciálu kulturních a přírodních zdrojů
                                      se zaměřením na cykloturistiku. 

Rozpočet:                     SDMB, Broumov – 123 742 Euro (marketingové aktivity)

                                      LOT, Wałbrzych – 79 401 Euro (marketingové aktivity, organizace Cyklofestivalu)

 

Projektové aktivity

 • Audioprůvodce po rozhlednách a vyhlídkových místech
 • Virtuální prohlídky pro prezentaci na webech
 • Marketingové aktivity na sociální síti Instagram
 • Marketingová kampaň na internetu
 • Rozvoj a aktualizace webových stránek (bikeresort.broumovsko.cz)
 • Tvorba a rozvoj polských webových stránek pro cykloturisty (pracovní název: Aglomeracja Walbrzyska rowerem)
 • Propagační videospot k tématu cykloturistiky a památek se záběry z Broumovska i Valbřišska
 • Krátké promo spoty z cyklotras
 • Outdoorová kampaň na MHD
 • Pořízení fotografií do fotobanky
 • Informační materiály (cyklomapy, průvodce)
 • Setkání pracovních skupin realizačního týmu
 • Festiwal rowerowy - závěrečná kulturní a sportovní akce ve Valbřichu (PL)

 

O projektu #2

Operační program:       Interreg V-A Česká republika - Polsko

Název projektu:            Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet

Reg. číslo projektu:      CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Realizace projektu:      období 2017 - 2020

Partneři:                       SDMB o. p. s. (CZ) – Vedoucí partner

                                     Gmina Radków (PL)

                                     Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska (PL)

Cíl:                               Vytvoření podmínek pro vznik Globálního geoparku UNESCO na území Středních Sudet do konce roku 2020

Rozpočet:                     SDMB, Broumov – 233 616 Euro (marketingové aktivity)

                                     Radków – 436 667,89 Euro (marketingové aktivity + stavba lapidária)

                                     LOT, Wałbrzych – 149 660,8 Euro (marketingové aktivity)

 

Projektové aktivity (marketing)

 • Strategie rozvoje cestovního ruchu + Strategie rozvoje geoparku
 • Setkání pracovních skupin pro Strategie rozvoje cestovního ruchu + geoparku
 • Elektronický bulletin – 4x ročně + překlady do polštiny
 • Účast na veletrzích cestovního ruchu
 • Rozvoj a aktualizace webových stránek (bikeresort.broumovsko.cz + geopark.broumovsko.cz)
 • Vytvoření, grafické zpracování a tisk informačních materiálů
 • Pořízení fotobanky
 • Marketingová kampaň na internetu
 • Inzerce v celonárodním tisku
 • Vytvoření a implementace interaktivní hry zaměřené na geoturistiku a památky
 • Videspoty k tématu cykloturistiky a památek + geoparku a geoturistiky
 • Roll-upy k tématu cykloturistiky a památek + geoturistiky
 • Ceny do soutěží
 • Setkání bloggerů
 • Semináře pro veřejnou správu a poskytovatele služeb
 • Setkání pracovních skupin realizačního týmu
 • Účast na akcích partnerů


CZ