Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Aktivity 2019

V průběhu roku 2019 jsme zrealizovali tyto akce na podporu rozvoje cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.


Aktivity 2019

Broumovsko na veletrhu GO – Regiontour 2019 Brno

17. – 20. 1. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se společně s polskými partnery prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu na brněnském výstavišti.

 

Broumovsko na veletrhu Holiday World 2019 v Praze

21. – 24. 2. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019 na výstavišti v pražských Holešovicích. Součástí akce byla také účast na konferenci 360 Travel Trends 2019, seznamující s moderními technologickými trendy interpretace, prezentace a propagace cestovního ruchu a turistiky.

 

Broumovsko na veletrhu Infotour a Cykloturistika 2019 v Hradci Králové

8. – 9. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a cykloturistiky Infotour a Cykloturistika 2019 v královéhradeckém výstavním centru Aldis.

 

Broumovsko na veletrhu Euroregion Tour 2019 v Jablonci nad Nisou

14. – 16. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 ve výstavním Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

 

Konference česko-polského projektu Interreg v Radkowě

22. 3. 2019

V přednáškovém sále radnice polského města Radków se dne 22. 3. 2019 konala konference na podporu společného česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců všech partnerů realizačního týmu (SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków), se konference zúčastnili také zástupci poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, zainteresovaných polských i českých obcí, polských geovědních institucí a škol. Mezi dalšími přednesenými příspěvky byly blíže prezentovány také Strategie rozvoje cestovního ruchu a geoturistiky.

 

Seminář pro veřejnou správu a poskytovatele služeb

4. 4. 2019

V prostorách konferenčního sálu IC Broumov se konal Seminář pro představitele veřejné správy a poskytovatele služeb. Mezi účastníky byli starostové a zástupci obci na Broumovsku i partneři projektu z Polska.

 

Broumovsko na veletrhu For Bikes 2019 v Praze

6. – 8. 4. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním cyklistickém veletrhu For Bikes 2019 na výstavišti v pražských Letňanech jako významná a perspektivní cyklistická a cykloturistická destinace.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

13. 5. 2019

V prostorách informačního centra města Radków se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. V programu setkání byla i prohlídka stavby „lapidária“ (venkovní geoturistické expozice) u radkowské přehrady pod Hejšovinou.

 

Setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska

30. 5. 2019

Uspořádali jsme setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska v kreslírně Kláštera Broumov, které bylo zaměřeno převážně na spolupráci s představiteli místních samospráv, poskytovateli služeb v cestovním ruchu a dalšími partnery z regionu Broumovsko.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

23. 7. 2019

V prostorách informačního centra města Radków se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

8. 8. 2019

V prostorách atraktivního polského zámku Książ u Valbřichu se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a LOT Aglomeracja Walbrzyska realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

 

Nové informační materiály

Na léto 2019 připravila SDMB nové informační materiály v podobě DL letáků k propagaci Geoparku Broumovsko a Bike resortu Broumovsko nákladem několika tisíc kusů. Letáky slouží návštěvníkům regionu jako základní informační materiál s praktickými radami a odkazy na podrobnější informace na projektových webech: geopark.broumovsko.cz a bikeresort.broumovsko.cz .

 

Setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska

3. 10. 2019

Uspořádali jsme setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska v Janovičkách u Broumova, které bylo zaměřeno převážně na polské partnery z příhraničí. Konference byla tlumočena z ČJ do PJ a z PJ do ČJ. Při tomto setkání se diskutovala naše snaha o nalezení silného partnera na polské straně, který by zaštítil založení partnerského polského geoparku s cílem vytvoření společného česko-polského Globálního geoparku v budoucnu.

 

Setkání blogerů

5. - 6. 10. 2019

Ve dnech 5. - 6. 10. 2019 jsme uspořádali historicky první Setkání blogerů, kterého se zúčastnilo sedm polských blogerů a jedna česká blogerka. Zajistili jsme pro ně pestrý program, ubytování, občerstvení i tlumočníka a oni na oplátku publikovali dva články o Broumovsku na svých blozích. Našim hostům jsme ukázali Hvězdu, Kovářovu rokli, klášter v Broumově, Teplické skály, fabriku na zážitky Walzel v Meziměstí a Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují. Setkání se navzdory proměnlivému počasí vydařilo a krásy Broumovska pronikly prostřednictvím blogů mj. do Hradce Králové, Svídnice, Vratislavi či Varšavy.

Ochutnávka z blogu Andrey Kosslerové níže:

Podzimní Broumovsko ve skalách  nebo  Když na Broumovsku prší

 

Zimní soutěž s Bike resortem Broumovsko

1. 11. - 22. 2. 2020

1. listopadu 2019 byla vyhlášena zimní soutěž s Bike resortem Broumovsko s datem ukončení 22. 2. 2020. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – o nejlepší slogan pro nadcházející sezónu a o nejlepší cyklo historku. Cílem byla propagace produktu Bike resort Broumovsko v regionu i mimo něj. Výherci soutěže obdrželi kvalitní cyklobatohy a termosky.

 

Fotobanka

V průběhu roku 2019 byla pořízena řada fotografií s tématem cykloturistika a památky a přidána do fotobanky projektu. Jedná se o fotografie různých autorů, rozmanitých lokalit v různých ročních obdobích. Tyto fotografie využíváme na webových stránkách bikersort.broumovsko.cz, na Facebookovém profilu Bike resortu Broumovsko, v PR článcích, inzerci, propagačních materiálech apod.
 
 

Elektonický bulletin - čtvrtletník

V roce 2019 byly vydány čtyři čísla elektronického bulletinu. Tento čtvrtletník je pravidelně rozesílán jak obcím, tak informačním centrům a poskytovatelům služeb v cestovním ruchu. Bulletin informuje návštěvníky i místní obyvatele o aktuálním dění v regionu Broumovsko, turistických zajímavostech, kulturních akcích, projektových aktivitách a obecně o činnosti Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s.

 

Outdoorová prezentace

1. 4. - 31. 7. 2019

Region Broumovsko a Bike resort Broumovsko jsme v jarních a letních měsících propagovali prostřednictvím outdoorové prezentace na vozech MHD v Hradci Králové. Od 1. dubna do 31. července jste se v ulicích města mohli setkat s reklamou na trolejbusech Městské hromadné dopravy s reklamou lákající turisty do atraktivních lokalit broumovského regionu.
 
 

Marketingová kampaň

V roce 2019 navazujeme na marketingovou kampaň na internetu prostřednictvím sociální sítě Instagram. Instagram Broumovska spravuje mladý talentovaný influencer Jan Řeháček alias Kopernikk, který pomocí tohoto moderního média propaguje region Broumovsko a daří se mu zvyšovat počet sledujích a fanoušků. Na Instagramu zveřejňuje své i cizí fotografie z regionu i krátká videa a podporuje tzv. Instastories. Vytváří komunitu lidí, kteří mají vztah k Broumovsku a které Broumovsko spojuje.
 
 

Nové webové stránky

V roce 2019 jsme v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet uskutečnili rozvoj a aktualizaci webových stránek bikerest.broumovsko.cz. Stránky získali s využitím nové grafiky svěží a moderní vzhled, nové funkce a na konci července byly úspěšně spuštěny do pilotního provozu. Věříme, že budou jejich uživatelé spokojeni.


CZ