Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Aktivity 2018

V průběhu roku 2018 jsme zrealizovali tyto akce na podporu rozvoje cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.


Aktivity 2018

Fotosoutěž se zaměřením na cykloturistiku

15. 8. – 15. 11. 2018

Broumovsko je rájem pro cykloturisty, a proto jsme v termínu od 15. 8. – 15. 11. 2018 zrealizovali cyklosoutěž o krásné ceny – například cyklomikiny, helmy, nářadí na opravu kol. Cyklosoutěž jsme preentovali na Facebooku a hlavní fotografií vyhrál pan Vojtěch Lanta – který přesně zachytil atmosféru, o kterou nám šlo. Těšíme se, že v roce 2019 zrealizujeme.

 

Víte, že máme billboardy aneb Broumovsko v tištěných médiích?

Kraj pískovcových skal a barokních památek stojí za to navštívit po celý rok a podzimní a zimní krajina je u nás prostě překrásná. V rámci projektu „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet“ jsme krásy regionu prezentovali v časopisu deníku Mladá Fronta Ona Dnes, v turistickém časopisu Moje Země. O regionu se čtenáři dozvědí ještě v časopisu 5 + 2, mimořádném vydání Reflexu, v Učitelských novinách a také v Deníku. Zároveň jsme umístili billboardy s upoutávkou k zimní návštěvě regionu do Brna, Ostravy nebo cestou do Krkonoš. Pevně věříme, že tyto marketingové aktivity podpoří prodloužení turistické sezóny do zimních měsíců a nalákají k návštěvě nejednoho turistu.

 

Pracujeme na strategiích 

Počátkem listopadu 2018 se sešli zájemci o zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko. Tyto dvě strategie zpracovává Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., prostřednictvím expertních firem od jara 2018. V dubnu tlumočili účastníci semináře pro veřejnou správu a poskytovatele služeb zpracovatelům strategií své názory na silné a slabé stránky regionu, hrozby a příležitosti v cestovním ruchu. Následně zpracovatelé strategií vyhodnotili souvislosti s dalšími regionálními a nadregionálními rozvojovými dokumenty a opatřili data související s cestovním ruchem. Strategie jsou zpracovány v doporučené struktuře pro tvorbu strategických dokumentů v cestovním ruchu tak, aby byly v souladu s metodickými postupy. Při listopadovém setkání v pracovních skupinách seznámili zpracovatelé účastníky s kvantifikací přínosů a dopadů z cestovního ruchu na Broumovsku. Strategie vyhodnocují možnosti spolupráce s územím Valbřišska a Radkowska, proto se pracovních skupin účastnili rovněž zástupci polských partnerů – destinační společnosti Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska a Gminy Radków. Data obsažená ve strategiích poskytují relevantní argumentaci pro obhájení Broumovska jako významné turistické oblasti v rámci širších regionálních, národních a mezinárodních vztahů. Současně navržené priority a opatření napomohou při rozvoji cestovního ruchu jako součásti rozvoje regionu. V cestovním ruchu je nezbytná výměna informací mezi destinačním managementem, poskytovateli služeb a veřejnou správou, a proto setkávání pracovní skupin bude pokračovat.

 

Novinářské a bloggerské tripy

Měsíc červenec se ve spolupráci s kongresovou kanceláří Královéhradeckého kraje nesl ve znamení návštěvy německého novináře a bloggerů z celého světa, kteří si v rámci celosvětové konference TBEX konané v Ostravě vybrali pro svůj poznávací výlet Východní Čechy. Na Broumovsku si vyzkoušeli skalní lezení v labyrintech na Ostaši, kde ochutnali i místní kuchyni u Malíků a zejména si užili ranní Adršpašsko-teplické skály, kde fotili ranní mlhy, skalní zákoutí a byli z přírody doslova unešení. Z celého tripu sdíleli moderní Instastories na svých profilech a destinačnímu managementu poskytli také fotografie. Děkujeme za spolupráci kanceláři kongresové turistiky Královéhradeckého kraje a odboru cestovního ruchu KHK za zprostředkování možností prezentovat region do zahraničí.CZ