Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Aktivity projektu

 


Aktivity 2019

Broumovsko na veletrhu GO – Regiontour 2019 Brno

17. – 20. 1. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se společně s polskými partnery prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu na brněnském výstavišti.

 

Broumovsko na veletrhu Holiday World 2019 v Praze

21. – 24. 2. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019 na výstavišti v pražských Holešovicích. Součástí akce byla také účast na konferenci 360 Travel Trends 2019, seznamující s moderními technologickými trendy interpretace, prezentace a propagace cestovního ruchu a turistiky.

 

Broumovsko na veletrhu Infotour a Cykloturistika 2019 v Hradci Králové

8. – 9. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a cykloturistiky Infotour a Cykloturistika 2019 v královéhradeckém výstavním centru Aldis.

 

Broumovsko na veletrhu Euroregion Tour 2019 v Jablonci nad Nisou

14. – 16. 3. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 ve výstavním Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

 

Konference česko-polského projektu Interreg v Radkowě

22. 3. 2019

V přednáškovém sále radnice polského města Radków se dne 22. 3. 2019 konala konference na podporu společného česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců všech partnerů realizačního týmu (SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków), se konference zúčastnili také zástupci poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, zainteresovaných polských i českých obcí, polských geovědních institucí a škol. Mezi dalšími přednesenými příspěvky byly blíže prezentovány také Strategie rozvoje cestovního ruchu a geoturistiky.

 

Seminář pro veřejnou správu a poskytovatele služeb

4. 4. 2019

V prostorách konferenčního sálu IC Broumov se konal Seminář pro představitele veřejné správy a poskytovatele služeb. Mezi účastníky byli starostové a zástupci obci na Broumovsku i partneři projektu z Polska.

 

Broumovsko na veletrhu For Bikes 2019 v Praze

6. – 8. 4. 2019

Region Broumovsko, Bike resort Broumovsko a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním cyklistickém veletrhu For Bikes 2019 na výstavišti v pražských Letňanech jako významná a perspektivní cyklistická a cykloturistická destinace.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

13. 5. 2019

V prostorách informačního centra města Radków se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. V programu setkání byla i prohlídka stavby „lapidária“ (venkovní geoturistické expozice) u radkowské přehrady pod Hejšovinou.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

23. 7. 2019

V prostorách informačního centra města Radków se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

8. 8. 2019

V prostorách atraktivního polského zámku Ksiaž u Valbřichu se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a LOT Aglomeracja Walbrzyska realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

 

Fotobanka

V průběhu roku 2019 byla pořízena řada fotografií s tématem cykloturistika a památky a přidána do fotobanky projektu. Jedná se o fotografie různých autorů, rozmanitých lokalit v různých ročních obdobích. Tyto fotografie využíváme na webových stránkách bikersort.broumovsko.cz, na Facebookovém profilu Bike resortu Broumovsko, v PR článcích, inzerci, propagačních materiálech apod.
 
 
Elektronický bulletin

V roce 2019 byly zatím vydány tři čísla elektronického bulletinu, která jsou čtenářům k dispozici na webových stránkách bikeresort.broumovsko.cz. Bulletin informuje návštěvníky i místní obyvatele o aktuálním dění v regionu Broumovsko, turistických zajímavostech, kulturních akcích, projektových aktivitách a obecně o činnosti Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s.

Do konce roku plánujeme ještě vydání bulletinu s pořadovým číslem 4.

 

Outdoorová prezentace
Region Broumovsko a Bike resort Broumovsko jsme v jarních a letních měsících propagovali prostřednictvím outdoorové prezentace na vozech MHD v Hradci Králové. Od 1. dubna do 31. července jste se v ulicích města mohli setkat s reklamou na trolejbusech Městské hromadné dopravy s reklamou lákající turisty do atraktivních lokalit broumovského regionu.
 
 
Marketingová kampaň
V roce 2019 navazujeme na marketingovou kampaň na internetu prostřednictvím sociální sítě Instagram. Instagram Broumovska spravuje mladý talentovaný influencer Jan Řeháček alias Kopernikk, který pomocí tohoto moderního média propaguje region Broumovsko a daří se mu zvyšovat počet sledujích a fanoušků. Na Instagramu zveřejňuje své i cizí fotografie z regionu i krátká videa a podporuje tzv. Instastories. Vytváří komunitu lidí, kteří mají vztah k Broumovsku a které Broumovsko spojuje.
 
 
Nové webové stránky
V roce 2019 jsme v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet uskutečnili rozvoj a aktualizaci webových stránek bikerest.broumovsko.cz. Stránky získali s využitím nové grafiky svěží a moderní vzhled, nové funkce a na konci července byly úspěšně spuštěny do pilotního provozu. Věříme, že budou jejich uživatelé spokojeni.
 

Seznam aktivit 2018

Fotosoutěž se zaměřením na cykloturistiku

Broumovsko je rájem pro cykloturisty, a proto jsme v termínu od 15. 8. – 15. 11. 2018 zrealizovali cyklosoutěž o krásné ceny – například cyklomikiny, helmy, nářadí na opravu kol. Cyklosoutěž jsme preentovali na Facebooku a hlavní fotografií vyhrál pan Vojtěch Lanta – který přesně zachytil atmosféru, o kterou nám šlo. Těšíme se, že v roce 2019 zrealizujeme.

Víte, že máme billboardy aneb Broumovsko v tištěných médiích?

Kraj pískovcových skal a barokních památek stojí za to navštívit po celý rok a podzimní a zimní krajina je u nás prostě překrásná. V rámci projektu „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet“ jsme krásy regionu prezentovali v časopisu deníku Mladá Fronta Ona Dnes, v turistickém časopisu Moje Země. O regionu se čtenáři dozvědí ještě v časopisu 5 + 2, mimořádném vydání Reflexu, v Učitelských novinách a také v Deníku. Zároveň jsme umístili billboardy s upoutávkou k zimní návštěvě regionu do Brna, Ostravy nebo cestou do Krkonoš. Pevně věříme, že tyto marketingové aktivity podpoří prodloužení turistické sezóny do zimních měsíců a nalákají k návštěvě nejednoho turistu.

Pracujeme na strategiích 

Počátkem listopadu 2018 se sešli zájemci o zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko. Tyto dvě strategie zpracovává Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., prostřednictvím expertních firem od jara 2018. V dubnu tlumočili účastníci semináře pro veřejnou správu a poskytovatele služeb zpracovatelům strategií své názory na silné a slabé stránky regionu, hrozby a příležitosti v cestovním ruchu. Následně zpracovatelé strategií vyhodnotili souvislosti s dalšími regionálními a nadregionálními rozvojovými dokumenty a opatřili data související s cestovním ruchem. Strategie jsou zpracovány v doporučené struktuře pro tvorbu strategických dokumentů v cestovním ruchu tak, aby byly v souladu s metodickými postupy. Při listopadovém setkání v pracovních skupinách seznámili zpracovatelé účastníky s kvantifikací přínosů a dopadů z cestovního ruchu na Broumovsku. Strategie vyhodnocují možnosti spolupráce s územím Valbřišska a Radkowska, proto se pracovních skupin účastnili rovněž zástupci polských partnerů – destinační společnosti Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska a Gminy Radków. Data obsažená ve strategiích poskytují relevantní argumentaci pro obhájení Broumovska jako významné turistické oblasti v rámci širších regionálních, národních a mezinárodních vztahů. Současně navržené priority a opatření napomohou při rozvoji cestovního ruchu jako součásti rozvoje regionu. V cestovním ruchu je nezbytná výměna informací mezi destinačním managementem, poskytovateli služeb a veřejnou správou, a proto setkávání pracovní skupin bude pokračovat.

Novinářské a bloggerské tripy

Měsíc červenec se ve spolupráci s kongresovou kanceláří Královéhradeckého kraje nesl ve znamení návštěvy německého novináře a bloggerů z celého světa, kteří si v rámci celosvětové konference TBEX konané v Ostravě vybrali pro svůj poznávací výlet Východní Čechy. Na Broumovsku si vyzkoušeli skalní lezení v labyrintech na Ostaši, kde ochutnali i místní kuchyni u Malíků a zejména si užili ranní Adršpašsko-teplické skály, kde fotili ranní mlhy, skalní zákoutí a byli z přírody doslova unešení. Z celého tripu sdíleli moderní Instastories na svých profilech a destinačnímu managementu poskytli také fotografie. Děkujeme za spolupráci kanceláři kongresové turistiky Královéhradeckého kraje a odboru cestovního ruchu KHK za zprostředkování možností prezentovat region do zahraničí.

 

Seznam Aktivit 2017

Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

19. 9. 2017

V přednáškovém sále Kláštera Broumov se sešli zástupci regionálních přírodovědných a odborných institucí a cestovního ruchu na celodenním workshopu, zaměřeném na správnou interpretaci přírodního a kulturního dědictví Broumovska.

Porada pracovní skupiny česko-polského projektu Interreg

8. 12. 2017

V prostorách informačního centra města Radków se sešla pracovní skupina zástupců SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

 CZ