Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Betlémské světlo

S příběhem betlémského světla se můžeme setkat již ve florentské pověsti z 11. století. Pověst praví, že jeden z mladíků najatých na osvobození Betléma a Jeruzaléma od mohamedánů při odjezdu na výpravu přísahal, že jestli přežije a vrátí se, přinese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu to tehdy věřil. Uplynulo několik let a před branami města se objevilo několik zubožených postav, v čele stál jeden s hořící svící. Mladík splnil svůj slib a donesl betlémské světlo, o kterém přísahal, že za celou strastiplnou cestu nezhaslo.  

Novodobá historie betlémského světla se píše od r. 1986, kdy byla v rakouském Linci vyhlášena sbírka na zrakově postižené děti. Organizace přemýšlela, jak poděkovat štědrým dárcům, a jelikož se sbírka jmenovala Světlo ve tmě, napadlo je přivézt lidem věčné světlo z Betléma. Nikdo tehdy netušil, že se z tohoto milého gesta stane jeden z novodobých vánočních zvyků. 

Do České republiky se Betlémské světlo dováží od roku 1989 vždy o třetí adventní neděli. Přivážejí ho brněnští skauti z Vídně. Z Brna je pak rozváženo vlaky do celé České republiky. Betlémské světlo nesmí být v současné době spojeno s žádnou sbírkou, má přinášet radost a ujištění, že na světě nejsme sami a naděje neumírá.  

Betlémské světlo dovážejí skauti i do Police nad Metují a jedná se již o dvacetiletou tradici! Dlouhá léta je jeho předání neodmyslitelně spojeno s předvánočním vytrubováním žáků ZUŠ. Z akce, na niž zpočátku přicházela jen hrstka lidí s improvizovanými svícínky, je dnes již stálice, kdy se schází dav lidí s lucerničkami v rukou, poslouchá koledy, popíjí svařák, ale hlavně využívá této příležitosti předvečera Vánoc, aby se setkal se svými přáteli a známými. Nejinak tomu bude v letošním roce, kdy se zase sejdeme 23. 12. v 18 hodin u stromečku na Masarykově náměstí. S sebou si nezapomeňte vzít dobrou náladu, lucerničku na světélko a hrníček na svařák. 

Text: Nikola Plná

Vyhledat místo


CZ